• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Grupy parafialne

Wspólnota Żywego Różańca

Drukuj PDF

Wspólnota Żywego RóżańcaWspólnota Żywego Różańca, jest grupą modlitewną, która skupia osoby, pragnące zawierzyć swoje problemy i troski Matce Chrystusa, którą Jezus Chrystus uczynił Matką nas wszystkich, pielgrzymujących na ziemi ludzi. Matka Przenajświętsza ukazując się w cudownych objawieniach prosiła by modlić się, wypraszając przebaczenie grzechów, na różańcu. Z radością zwracamy się do Niej, spełniając Jej życzenie. To modlitwa prosta, niezwykła i piękna, poprzez rozważania tajemnic, obejmująca całą historię Wcielenia i dzieło Zbawienia, poczynając od pierwszej tajemnicy radosnej, czyli Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie aż po ostatnie tajemnice chwalebne, związane ze Zmartwychwstaniem Pana Jezusa i wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny.

W naszej wspólnocie parafialnej istnieją trzy Róże różańcowe, liczące po 20 osób, które codziennie rozważają jedną tajemnicę i odmawiają jedną dziesiątkę różańca w określonych intencjach. W ten sposób codziennie każde kółko odmawia 20 dziesiątek, czyli całą modlitwę różańcową z 20 jej tajemnicami. Każdej naszej róży patronuje wielka postać w historii Kościoła: św. Ojciec Pio jest patronem pierwszej róży, bł. Matka Teresa z Kalkuty - drugiej róży, i wielka Polka, św. Urszula Ledóchowska patronuje trzeciej róży. Ich wstawiennictwu powierzamy także nasze codzienne sprawy.

Spotykamy się raz w miesiącu, w pierwszą środę miesiąca po wieczornej Mszy św, aby wymienić rozważane tajemnice różańcowe. Bierzemy udział w rekolekcjach, przeznaczonych dla Wspólnot Różańcowych, w różnych pielgrzymkach do miejsc kultu Matki Przenajświętszej, w spotkaniach modlitewno-formacyjnych, organizowanych przez archidiecezjalnego duszpasterza wspólnot różańcowych, ks. Jana Glapiaka. Prowadzimy kronikę naszej wspólnoty. Zorganizowaliśmy kilka spotkań z poezją i muzyką, w których uczestniczył parafialny zespół muzyczny, spotkania noworoczne z udziałem Chóru Seniora. Uczestniczymy w życiu naszej parafii.

Chcielibyśmy zachęcić do odmawiania modlitwy różańcowej i włączenia się do Wspólnoty ludzi młodych, dzieci i młodzież, aby poznali siłę i piękno tej modlitwy, którą tak bardzo kochał Ojciec Święty, Jan Paweł II. Ta modlitwa chroni przed złem, daje siłę do walki z własnymi słabościami i jest wspaniałym Bożym drogowskazem prowadzącym przez zawiłe ścieżki życia do spotkania z Chrystusem.  Nie bójcie się wziąć do ręki różaniec i zwrócić się do Maryi: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!... "O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem;.(...) wieżo ocalenia od napaści piekła.(...)  Nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania...", pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim, ogłaszając rok 2003 Rokiem Różańca Świętego.

Z Listu Apostolskiego Jana Pawła II "ROSARIUM VIRGINIS MARIAE; (16.10.2002 r.)":
Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. (...) Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy".(...) Pragnę wznosić dziękczynienie Panu słowami Jego Najświętszej Matki, pod której opiekę złożyłem moją posługę Piotrową: Totus tuus!"

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Drukuj PDF

"Kościół nie może obejść się bez Akcji Katolickiej, ponieważ potrzebuje grupy świeckich, którzy skupieni wokół swych prawowitych Pasterzy, są gotowi podejmować trud ewangelizacji każdego środowiska".

Józef Kardynał Glemp
Prymas Polski
26 czerwca 2002 r.

 

"Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej, chce powiedzieć jeszcze raz każdemu z Was:
Duc in altum! (Wypłyń na głębię!)"

Ojciec Święty Jan Paweł II
26 kwietnia 2002 r.

"Akcja Katolicka jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym w całym kraju, a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego jest organizacją kościelną (art. 34 ust. 1)".

Rozdział I, art. 1 Statusu Akcji Katolickiej w Polsce

"Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła."

Rozdział II, art. 9 Statusu Akcji Katolickiej w Polsce

Akcja Katolicka przy parafii pw. Św. Brata Alberta powstała dokładnie 6 stycznia 1997 r. Tego dnia kilka osób zaproszonych na probostwo przez ks. Karola Biniasia postanowiło podjąć się zadania zorganizowania Parafialnego Oddziału. Pierwszymi ustaleniami były: powstanie Tymczasowego Zarządu oraz wydanie parafialnego biuletynu A.K. Już na początku kwietnia członkowie naszego Oddziału udali się na pierwsze rekolekcje formacyjne do Rościnna, zorganizowane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.
Spotkania naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się: 2. dnia każdego miesiąca (w parafii) oraz 16. dnia każdego miesiąca (spotkania diecezjalne - w miejscu wyznaczonym każdorazowo przez DIAK). W ramach tych spotkań uczestniczymy we Mszy Św. ofiarowując ją w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny, a następnie w spotkaniu formacyjnym, na którym omawiany jest aktualny temat z programu duszpasterskiego wyznaczonego przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce.
Z perspektywy dziesięciu lat istnienia Akcji Katolickiej w Koziegłowach, możemy powiedzieć, że udało nam się zainicjować i zrealizować kilka przedsięwzięć, które wpisały się na stałe w program naszego działania. Są nimi m.in.: pielgrzymki parafialne, których zorganizowaliśmy ok. 30, kiermasze odzieżowe współorganizowane wraz z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz wydawanie gazety parafialnej "Nasza Wspólnota". Z naszej inicjatywy powstał również Klub Seniora działający obecnie pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej.
Równolegle staramy się, zgodnie ze Statusem naszego Stowarzyszenia, pobudzać wśród naszych członków potrzebę nabywania kompetencji, które będą przydatne w działalności społecznej, angażować się w ważne i potrzebne zadania, kreować prawidłowe postawy wobec takich pojęć, jak: polskość, polski interes narodowy, suwerenność, patriotyzm. Naszym wspólnym celem jest ukazanie sensu działalności środowisk katolickich w życiu publicznym. Jednocześnie pamiętamy o pełnej współpracy ze wszystkimi grupami duszpasterskimi działającymi w parafii (trzeba budować komunię!). Warto też podkreślić, że działamy zawsze pod przewodnictwem duchowym kapłanów.
Jednak naszym podstawowym celem jest wzajemne wspieranie siebie w dążeniu do świętości.
Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi wszystkich, którzy "wysoko mierzą", i pragną włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji.

Członkowie Parafialnego Oddziału

Akcji Katolickiej w Koziegłowach